Loading GIF bw-logo

Hlavné činnosti firmy

Naši partneri

Ďalšie činnosti

Vývoz žúmp vozidlo SUPER EXPRES

Vývoz žúmp, septikov a čističiek odpadových vôd

Vývoz lapačov tukov

Máte stravovaciu prevádzku a potrebujete vyprázdniť lapač tukov? Obrátťe sa kedykoľvek na nás. Vďaka našej kapacite sme pokryť akékoľvek množstvo aj pre rôzne potravinárske fabriky.

Aj keď je žumpa ďaleko, my nájdeme spôsob (prečerpávanie)

Vyprázdňovanie žľabov v umývarke